Skip to Content

Meulenberg 2010

Inleiding               Laatste vacatures
                                         voor jongeren...
                                         ingevuld eind december 2010

 

De wijk Meulenberg werd sinds enige tijd geplaagd met vandalisme en problemen met "hangjongeren". Deze problemen haalden zelfs de nationale media waardoor de wijk in een negatief daglicht kwam. Er was heel wat overlast voor de bewoners die vroegen om acties. De gemeente stelde een beleidsplan op met een 10-tal krachtlijnen, waarvan een aantal zeer concreet, zoals orde en rust herstellen door de harde kern van minderjarige jongeren aan te pakken. Daarnaast een aantal krachtlijnen op middenlange termijn, waarvan de belangrijkste: het inzetten op de leefbaarheid van de wijk door extra aandacht te geven aan huisvesting, tewerkstelling en onderwijs. De schepen van welzijn, dhr. Assecour, was en is er nog steeds van overtuigd dat tewerkstelling het meest cruciale punt is in deze problematiek.        

 Meulenberg in de pers...

Klik hier voor de huidige cijfers jongerenwerkloosheid in Houthalen-Helchteren !! 

Meulenberg op Youtube naar aanleiding van deze gebeurtenissen :
 

In december 2008 werd dan door de twee allochtone schepenen dhrn. Mustapha Aytar en Khalid Assecour een eerste eerder informeel rondetafelgesprek opgezet met al de verschillende actoren, waarbij zowel de verenigingen als de wijkbewoners werden uitgenodigd om de problematiek te bespreken. Een tweede (meer formele) rondetafelgesprek vond plaats op 20 mei ll. waar een actieplan werd voorgesteld bestaande uit een twintigtal punten, waarbij tewerkstelling als één van de belangrijkste punten naar voren werd gebracht. In de thuiskrant (inlichtingenblad van de gemeente) werd het plan in een verkorte versie aan alle inwoners van de gemeente voorgesteld.

Concrete initiatieven op de verscheidene domeinen werden in gang gezet, zoals dit project als een eerste aanzet om het beleidsplan te concretiseren op het vlak van tewerkstelling. Parallel met ddit tewerkstellingsproject loopt in 2010 het project van Stebo vzw in het kader van het "Managers van diversiteit"-project, dat werkt rond de parochiezaal.

Er werd gezocht naar bijkomende middelen om snel en krachtdadig van start te kunnen gaan en een duidelijk signaal te geven aan de inwoners dat het probleem krachtdadig wordt aangepakt. De eerste resultaten van de aanpak worden stilaan zichtbaar ... 

 Projectbeschrijving en duur * Doelstellingen * StappenplanPartners

3 info-events in juni 2010 !! Stand van zaken einde 2010