Skip to Content

Een nieuwe dynamiek in de sociale economie

... in Houthalen-Helchteren

Laatste nieuws ...   

Inhuldiging buurtsofa's op TV-Limburg... 


De "babbelbank" in vijf mijngemeenten... 

Voor een foto-impressie, klik hier ...


 

Driehoek vzw werkt mee aan het project rond de parochiezaal Meulenberg. Klik hier voor de nieuwe brochure...


Voorjaar 2012... de eerste buurtsalons worden geplaatst op het domein Kelchterhoef.... 

 

      

    Voor een volledige foto-impressie, klik hier ..

 


Na de start op 15 oktober 2011, gaat Café Mozaïek, een initiatief van vzw PIM met ondersteuning van de afdeling Buurtsofa van vzw Driehoek, door op dinsdagmiddag en zondagvoormiddag in de parochiezaal Meulenberg...


Start van het nieuwe werkjaar BuurtCatering Café Casino ....  23 september 2011

 


29 juni 2011 : Inhuldiging van de buurtsoccer / voetbalkooi mei kunstgras op Lakerveld.

 


  Industria en Driehoek op TV-Limburg 

(TV Heusden-Zolder)

18 februari 2011 ...

 

 

 (of bekijk het op Youtube, klik hier.)       

 

 

 

 


 

Met Industria en Driehoek levert Houthalen-Helchteren, samen met de buurgemeenten Heusden-Zolder en Beringen, een serieuze inspanning op het vlak van de sociale economie. Een socio-economie-bedrijf streeft er naar om, zoals elk ander bedrijf, financieel gezond te zijn om de continuïteit te verzekeren. Daarnaast streven wij niet, zoals de meeste andere bedrijven, naar extra winst voor de aandeelhouder, maar wel naar extra tewerkstellingskansen voor mensen die om verscheidene redenen de kans niet hebben gekregen! 

Industria heeft dan nog een bijkomend doel, namelijk jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs een eerste werkervaring te laten opdoen in een gewone, professionele bedrijfsomgeving, te midden van de andere vaste werknemers.  

Prijs-kwaliteit en diversiteit

Rond de sociale economie bestaan nog heel wat vooroordelen. Vooral dat zo´n  bedrijf niet professioneel werkt of niet de gewenste kwaliteit biedt. Maar deze ideeën stroken niet meer met de realiteit.

De sociale economie is professioneel en dynamisch geworden! Ondernemingen kiezen voor ons en blijven bij ons vanwege de geboden kwaliteit en voor onze flexibiliteit! Zo laten we iedereen zien dat een bedrijf met een grote diversiteit aan mensen optimale kwaliteit kan leveren!

Feiten & cijfers

■ We zijn samen met een 30-tal vaste medewerkers
■ Elk jaar krijgen 40 à 50 jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs bij ons                                                                                 hun eerste werkervaring.
■ Jaarlijks krijgen een 10-tal mensen met enkel een leefloon van het OCMW, bij ons de nodige opleiding en begeleiding om daarna aan de slag te kunnen op de gewone arbeidsmarkt.
■ Op enkele jaren tijd werd de tewerkstelling méér dan verdubbeld! En ook de omzet groeide met méér dan 100 procent boven de 600.000 Euro!

Wij zoeken steeds naar bijkomend werk ...

■ ...om de huidige werkgelegenheid te  kunnen houden, zeker nu in crisistijd!!
■ ...als het kan, om nog te groeien,...
■ ...omdat werk voor iedereen van groot belang is!